Овластено лице за прием на пријави за заштитено пријавување: Елена Даскалова
Работно место: Воспитувач
емаил: elidaskalova@t.mk
контакт телефон: 078 418 484