Конкурс-за-прием-на-ученици-во-јавните-ученички-домови-во-Република-Северна-Македонија-за-учебната-2022-(2)  
Почитувани,

Согласно донесената одлука од 15-тата седница на Владата на Република Северна Македонија, со која се прекинува воспитно - образовниот процес во детските градинки, основното, средното и високото образование, Ве известуваме дека ОУД ,,Лазар Лазаревски" нема да прима ученици во наредните 14 дена.

За секоја дополнителна информација, ќе бидете навремено известени.

Со почит,
ОУД ,,Лазар Лазаревски" Велес
10.03.2020
СООПШТЕНИЕ
за Конкурсот за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година
Министерството за образование и наука информира нема да биде во можност да ги прифати електронските пријави кои со Конкурсот се утврдени дека ќе бидат поставени на интернет порталот 
http://www.mon.gov.mk/ преку кои учениците се пријавуваат за прием во јавен ученички дом.
 

За таа цел, потребно е документите да бидат доставени директно до ОУД„Лазар Лазаревски“ Велес.

Пријавувањето за сместување во ОУД„Лазар Лазаревски“- Велес започнува на 24.06.2019 година и ќе трае се до пополнување на сместувачките капацитети во Домот.

Потребни документи:

1. Барање за сместување во ученички дом; 
(Овде http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%A3%D0%A1.pdf
2. Потврда од училиштето за средно образование дека е редовен ученик;
3. Копии од свидетелства за завршено образование од претходните учебни години (учениците кои се запишуваат за прв пат во задолжителното средно образование доставуваат копии од свидетелствата од VI, VII, VIII и IX одделение);
4. Изјава од родител-старател на ученикот за бројот на членови во семејството; 
(Овде 
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%B8%D0%B7%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%98%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%81.pdf  
5. Потврди за сите остварени приходи на членовите во семејството (потврда за последно исплатена месечна нето плата, последен чек од пензија или решение за остварување на правото за користење на социјална помош), умреница за починат родител, доколку се невработени родителите да достават потврда од Агенцијата за вработување од надлежната општина; Потврда за брат/сестра (доколку е ученик/студент се доставува потврда од училиште/ факултет, доколку се вработени се доставува потврда од Агенцијата за вработување од надлежната општина, за предучилишна возраст се доставува копија од извод на родените);
6. Медицинска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на ученикот;
7. Изјава од родител-старател на ученикот дека во целост ќе ги подмири трошоците за евентуално направените штети од страна на ученикот; 
(Овде 
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%B8%D0%B7%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%83%D1%81.pdf  8. Копија од уверение за државјанство на Република Северна Македонија.
9. Изјава за согласност 
(Овде http://www.mon.gov.mk/images/%D0%98%D0%B7%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82__%D0%A3%D0%A1.pdf

 
Почитувани ученици и родители, 

Повторното вселување на учениците во ОУД „ Лазар Лазаревски “ - Велес ќе започне
утре 17.04.2019 год. ( среда ) после 18:00 часот.

Со почит, 
ОУД „ Лазар Лазаревски“ - Велес
Почитувани ученици и родители, 

Ве известуваме дека поради зголемен обем на работа, до 17.04.2019 година ( среда ) ОУД “ Лазар Лазаревски “ Велес, нема да прима ученици поради нивна безбедност. 

Дополнително ќе бидете известени околу повторното вселување на учениците во Домот. 

Ве замолуваме за разбирање. 

Со почит, 
ОУД „ Лазар Лазаревски “ - Велес.
Почитувани ученици и родители, 

Ве известуваме дека поради зголемен обем на работа, денес 14.04.2019 година ОУД „ Лазар Лазаревски “ Велес, нема да прима ученици поради нивна безбедност.

Дополнително ќе бидете известени околу повторното вселување на учениците во Домот. 
Ве замолуваме за разбирање.

Со почит, 

ОУД „ Лазар Лазаревски “ - Велес.

К О Н К У Р С
за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

Известување

Почитувани,

Утре (23.01.2019год.) започнува второто полугодие од учебната 2018/2019 година.
Сместувањето на учениците во ОУД ,,Лазар Лазаревски" започнува денес (22.01.2019год.). 

Тимот на ОУД ,,Лазар Лазаревски" Велес на сите ученици им посакува успех и среќа во нивното школување.

Со почит,
ОУД ,,Лазар Лазаревски" Велес

Известување

Почитувани,

Ве известуваме дека зимскиот распуст на учениците е продолжен. 
За почетокот на второто полугодие од учебната 2018/2019 година навремено ќе бидете известени.

Со почит, 
ОУД „ Лазар Лазаревски“ Велес
20.01.2019

Список на примени ученици во ОУД„Лазар Лазаревски“-Велес за учебната 2018/2019 година

резултати-МОН-2018-2019  

Известување

Известување

Прочитај повеќе

ВТОРО МЕСТО ВО КОШАРКА ЗА ОУД „ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“ ВЕЛЕС!

На ден 09.04.2016 година(сабота) во Ученичкиот дом „Крсте П.Мисирков“ Кавадарци, во рамките на Домската спортска лига, се одиграа натпреварите во кошарка во кои учество земаа 7 ученички домови. Нашиот ученички дом го освои второто место. ЧЕСТИТКИ!

Прочитај повеќе

ОУД„ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“-ДЕЛ ОД НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЈА „МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД 2015“!

ОУД„ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“-ДЕЛ ОД НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЈА „МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД 2015“!

Прочитај повеќе