Нашата мисија

Ученичкиот дом предводи и поттикнува промени кои се патоказ за креативна, здрава и образована личност.

Нашата визија

Учењето, хармонијата и просперитетот на учениците од нашиот ученички дом кон посветла иднина