УПРАВЕН ОДБОР НА ОУД „ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“

ОД МОН

1.  Благој Коларов
 

ОД СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

2.  Александар Гулевски                      
3.  Билјана Штипјанова        
4.  Ирена Кузева           
  

ОД СОВЕТ НА ВОСПИТУВАЧИ 

5.  Валентина Граматова  
6.  Дејан Гиновски    
 

ОД СОВЕТ НА РОДИТЕЛ 

7.  Сашо Петров