Акти

Завршни-с-ки-2021  
Завршна-сметка-2020  
Завршна-сметка-2019  
Zavrsna-s-ka-za-2018-god.  
Zavrsna-s-ka-za-2018-god.  
Завршна сметка 2017 година  
Завршна сметка за 2016 година
завршна-сметка  
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ГОДИШНА-ПРОГРАМА-2022-2023  
Годишна-програма 2021-2022  
Годишна-програма-2020-2021  
ГОДИШНА-ПРОГРАМА 2019-2020  
Годишна-Програма-2018-2019  
Godi-na-programa-2017-2018  
ГОДИШНА-ПРОГРАМА-2015-2016  
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ГОДИШЕН-ИЗВЕШТАЈ-ЗА-РАБОТА-2014-2015  
Годишен извештај 2016/2017  
Годишен-Извештај-2017-2018  
ГОДИШЕН-ИЗВЕШТАЈ-ЗА-РАБОТА-2018-2019  
ГОДИШЕН-ИЗВЕШТАЈ-ЗА-РАБОТА-2019-2020  
ГОДИШЕН-ИЗВЕШТАЈ-ЗА-РАБОТА-2020-2021  
ГОДИШЕН-ИЗВЕШТАЈ-ЗА-РАБОТА-2021-2022  
ЗАКОН - УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД
Преземи