Учество на меѓународна работилница на тема „Со адолесцентите низ кризата“

Здружението на директори од ученичките и студентските домови во РСМ, организира меѓународна еднодневна работилница на која учество зема и тим од воспитувачи од ОУД„Лазар Лазаревски“Велес. Работилницата на тема: „Со адолесцентите низ кризата“ се реализира на 20.03.2023 година (понеделник) во просториите на ЈГГУГС „Здравко Цветковски“Скопје.