Проект: ТВОРИЛНИЦА 2023

На ден 25.04.2023 (вторник) во ОУД ,,Лазар Лазаревски" Велес се реализираше стрип работилница во соработка со Ване Трајков од Стрип Центарот од Велес.
Работилницата е во рамките на проектот Творилница 2023.
На работилницата учествуваа ученици сместени во ОУД ,,Лазар Лазаревски" Велес под менторство на воспитувач м-р Василка Ѓурчиновски и ученици од СОУ ,,Гимназија Кочо Рацин" Велес под менторство на проф. Магдалена Сарагинова.

Галерија