Ученици од Република Полска сместени во Општински ученички дом „Лазар Лазаревски„Велес

Во Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“Велес беа сместени учениците од Република Полска кои учествуваа на чествувањето на Патрониот празник на Општина Градско.

Галерија