ВО ОУД ,,ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ" ВЕЛЕС ОДБЕЛЕЖАН 11 ОКТОМВРИ-ДЕНОТ НА НАРОДНОТО ВОСТАНИЕ

По повод 11 Октомври - денот на македонското ослободително востание, во интерес на учениците од ОУД "Лазар Лазаревски" се организираше пешачење до местото Црн Камен и течението на реката Тополка.
Задоволните ученици ги докажаа своите кондициски способности проследени со позитивни расположенија и покажаа огромна желба за планирање на други активности од овој карактер.
Честит празник!

Галерија