Благодарница на ОУД „Лазар Лазаревски“-Велес

Благодарница на ОУД „Лазар Лазаревски“-Велес за континуирана поддршка и соработка со Локалната библиотека „Гоце Делчев“!