Во просториите на Домот се спроведе интерна обука на тема: „Употреба на е-ресурси во воспитно-образовната работа“.

ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес континуирано вложува во професионалниот развој и обука на своите вработени, овозможувајќи им стекнување на нови и надоградување на веќе стекнатите знаења.
Во таа насока, денес, 12.05.2015 година (вторник), согласно стратешка цел 4. од Годишната програма за работа на ОУД „Лазар Лазаревски“ за учебната 2014/2015 година, во просториите на Домот се спроведе интерна обука на тема: „Употреба на е-ресурси во воспитно-образовната работа“.
Е-ресурсите имаат универзално значење, чија главна цел е да се подобри пристапот кон знаењето и можностите за учење, а истовремено го поттикнуваат развојот на слободниот софтвер и неговата ефикасна примена во едукацијата. Исто така е-ресурсите имаат големо влијание во развојот на општеството и ги јакнат стручниот кадар и образовниот капитал.